1M3 betonu vaha

Výslednou hmotnost nejvíce ovlivňuje volba kameniva a popřípadě. Objemová hmotnost stavebních hmot se silně liší a ač se to nezdá, tak u betonových podlah je rozdíl váhy na 1m3 celkem razantní. Jaké nejmenší množství betonu je možné objednat?

1M3 betonu vaha

Minimální množství betonu je 0,25 m3 při dopravě sklápěčem, nebo vlastní. M – Kolik pytlů cementu musí za 1 m3 betonu. Objemová hmotnost betonu s tuhou výztuží je dána součtem hmotnosti. Nebo jinak – kolik kg směsi je třeba na 1 m3 hotového betonu?

1M3 betonu vaha

V levé části jsou různé druhy kameniva, v pravé části koeficient pro přepočítání objemu 1m3 do hmotnosti v tunách: maltový. Provádíme lité betonové podlahy, >anhydritové a cementové<.

1M3 betonu vaha

Pro ty co se s tím nechtějí počítat (objemová hmotnost (1m3) anhydritové podlahy je cca 2200. Pro betony vyšších pevností použijeme nejméně tří frakcí kameniva. Běžné dávkování kameniva je 1,2 až 1,3 m3 na 1 m3 hotového betonu. Ale nemalo by to byť hmotnosť = hustota krát objem? Celková cena surovín pre výrobu 1m3 betónu: 42.

Objemová hmotnosť je uvádzaná pre každý materiál v dvoch číslach. Realizace betonových podlah, anhydritové podlahy na připravený podklad, včetně izolací +. Samonivelační betonová podlaha – váha 1m3 = cca 2 200 Kg.