Anhydridy karboxylových kyselin

Anhydridy karboxylových kyselin jsou organické sloučeniny, které vznikají kondenzací dvou skupin COOH karboxylových kyselin za odštěpení molekuly vody. Přejít na Anhydridy karboxylových kyselin. Anhydridy karboxylových kyselin vznikají spojením dvou acylů prostřednictvím jednoho atomu kyslíku.

Anhydridy karboxylových kyselin

Tematická oblast: Názvosloví organické chemie. Název DUMu: Názvosloví anhydridů karboxylových kyselin. Přejít na Anhydridy – Jejich názvy jsou odvozené od kyseliny, ze které vznikly (v latině) a koncovky anhydrid. Vznikají dehydratací karboxylových kyselin:.

Anhydridy karboxylových kyselin

Anhydridy karboxylových kyselin jsou organické sloučeniny, které vznikají propojením dvou skupin COOH karboxylových kyselin za odštěpení. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. Acylace aromátů (halogenidy nebo anhydridy karboxylových kyselin). Anhydridy kyselin jsou funkční deriváty karboxylových kyselin odvozené odebráním molekuly vody z molekuly kyseliny. Molekula vody se odštěpí tak, že z. Funkční deriváty karboxylových kyselin. Soli karboxylových kyselin a) Neutrální. Mezi významné funkční deriváty karboxylových kyselin patří acylhalogenidy, anhydridy, estery a amidy.

Ve všech těchto skupinách látek je hydroxylová skupina.

Anhydridy karboxylových kyselin

Příprava anhydridů karboxylových kyselin. Anhydridy se nejčastěji získávají reakcí acylhalogenidu karboxylové kyseliny s její sodnou solí.