Anizotropní materiál

Anizotropní materiál je takový, jehož stavební prvky jsou orientovány určitým směrem. Jeho vlastnosti jsou v takovém případě závislé na směru měření nebo. Anizotropie je vlastnost, kterou se označuje závislost určité veličiny na volbě směru.

Anizotropní materiál

Použili tento termín, aby popsali změnu v závislosti na vlastnosti materiálů. IzotropieArchivPodobnéIzotropie je vlastnost, kterou se označuje nezávislost na směru. Vlastnosti jsou ve všech směrech stejné. Používá se obvykle jako přídavné jméno izotropní.

Anizotropní materiál

Materiál považujeme za anizotropní, pokud jsou jeho mechanické vlastnosti v různých směrech odlišné. Obecně platí, že mechanické vlastnosti anizotropních. Deformace jsou v porovnání s rozměry tělesa velmi malé. Anizotropní materiál – 21 nezávislých prvků matice tuhosti. Monoklinický materiál – 1 rovina symetrie materiálových vlastností. V řadě technických materiálů jsou základní jednotky (krystality) anizotropní, ale v důsledku náhodného rozdělení jejich velkého množství je materiál jako celek. Opticky anizotropní materiály se často po- užívají, kromě jiného, ke konstrukci zařízení sloužících k získávání lineárně po-.

Rovinný anizotropní a ortotropní materiál …………………………………… 62. Konstitutivní vztahy pro rovinný ortotropní materiál v obecném souřadnicovém.

Anizotropní materiál

Technické materiály a konstrukce I (nekovy). Dřevo je přírodní, anizotropní, hygroskopický materiál.