Anizotropní prostředí

Speciálním případem anizotropie je ortotropie, kdy jsou materiálové osy. Optické_prostředíArchivPodobnéOptické prostředí je obecně jakékoliv prostředí, v němž se šíří elektromagnetické vlnění. Doposud jsme se zabývali šířením světla v izotropních prostředích.

Anizotropní prostředí

To jest v takových prostředích, v nichž rychlost světla nezávisí na směru. V opticky anizotropním prostředí závisí rychlost světla na směru jeho šíření a na polarizaci. V důsledku toho se světelný paprsek v anizotropním prostředí rozdělí. Izotropní prostředí, anizotropní prostředí.

Anizotropní prostředí

Izotropní prostředí je prostředí, které má ve všech směrech stejné vlastnosti.

Z hlediska mechanických vlastností je izotropním prostředím např. Optické prostředí může mít různý vliv na šíření světla, které může být látkou.

Anizotropní prostředí

Průhledné prostředí světlo propouští bez podstatného. Opticky anizotropní prostředí – rychlost světla závisí na směru(některé krystaly). Anizotropní a chirální optická prostředí a jejich teoretický popis. Tenzorové fyzikální veličiny, jejich vlastnosti. Izotropní prostředí = prostředí, ve kterém je rychlost světla ve všech směrech stejná (sklo), anizotropní prostředí je opakem (krystaly). Všechny veličiny jsou v čase neproměnné, sledovaným prostředím neteče proud.

Anizotropní prostředí může mít materiálový parametr jinou hodnotu než v. IZOTROPNÍ PROSTŘEDÍ = prostředí, které má ve všech bodech stejné fyzikální vlastnosti. Jestliže vlastnosti prostředí nezávisí na směru a jsou v různých směrech stejné, nazývá se takové prostředí izotropní (např. optické sklo). Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou, created by FMM.