Anorganické izolanty

Elektrický izolant je látka, která nevede elektrický proud. Dobrými izolanty jsou porcelán, sklo, většina plastů, dřevo, papír. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

Anorganické izolanty

Převážně vysokomolekulární látky, základem je čtyřstěn SiO4, vazba Si – O je polární (iontová). Dielektrikum je izolant, umístěný mezi vodivými elektrodami kondenzátoru. Anorganické izolanty Anorganické izolanty.

Anorganické dielektriká – najčastejšie sa používajú keramické dielektriká.

Anorganické izolanty

Rutilová keramika – na základe TiO2stabilit, rutilit, negatit. Pevné izolanty mohou být dále rozděleny na přírodní nebo syntetické. Izolanty sú materiály používané v izolačných systémoch elektrotechnických a. Podľa pôvodu sa izolanty a dielektriká triedia na anorganické, organické a. Relevance, Podle data sestupně, Podle data vzestupně. Izolační materiál, izolace, izolační systém, pevné izolanty, kapalné izolanty, plynné. Pevné izolanty lze rozdělit na anorganické a organické. Co jsou izolanty; Izolační materiály: Třídění tepelně izolačních materiálů; Základní požadavky.

Osnova přednášek: Materiály v elektrotechnice – složení, struktura, klasifikace, použití.

Anorganické izolanty

Plynné, kapalné děje a pevné izolanty, anorganické izolanty. Konstrukční materiály, základní rozdělení: ocelové, litinové, neželezné kovy a slitiny, kompozity. Chemického složení( anorganické, organické ). Podle původu ( přírodní, syntetické ). Anorganické izolanty pevného skupenství. Charakteristické vlastnosti izolantů, jejich vodivost 2. Určuje: z jakých částic je látka složena; jak jsou částice uspořádány; jakými silami jsou. Ve stavebním inženýrství se jedná převážně o organické pěny (zejména pěnový polystyren) a anorganické izolanty (zejména čedičová a skelná vata). Ideálny izolant neobsahuje žiadne volné náboje a jeho merný elektrický.

Izolanty vo vode čiastočne rozpustné sú predovšetkým anorganické technické sklá. Izolant už v prvom štádiu prierazu stráca vlastnosti izolantu, prestáva byť. Anorganické izolanty sa pri vysokých teplotách tavia, a to obyčajne len v tých. Dále je možné izolanty rozdělit podle vzniku na přírodní a syntetické. Anorganické izolanty tuhého skupenství Součást anorganického světa, světa minerálů. Anorganické izolanty – sľuda, keramika, sklo. Organické izolanty – hodváb, bavlna, papier.

Pro elektrotechniku jsou nedůležitější izolanty ze skupiny syntetické makromolekulární látky a anorganické látky.