Armatury potrubí

Armatura, je konstrukční prvek potrubí jiný než trubka, běžná přímá roura. T-kusy, ventily, kohouty, šoupátka. POTRUBÍ Potrubí slouží k dopravě tekutin, plynů a par, sypkých hmot a popřípadě i tuhých látek.

Armatury potrubí

Pracovní látku udržuje v pohybu rozdíl tlaků na začátku a konci. Společnost ARMATURY Group nabízí toto potrubí a příslušenství: trubky, příruby, tvarovky, fitinky, těsnění, spojovací materiál, uložení, hutní materiál, prefabrikaci.

Armatury potrubí

Potrubí a armatury slouží pro dopravu plynů a kapalin.

Média se dopravují při různých tlacích a teplotách. SN EN 1333 Příruby a přírubové spoje – Potrubní součásti – Definice a volba PN, Třídicí znak: 130009. Výroba průmyslových armatur, přírub, ventilů, odvaděčů, šoupátek, pojistných a redukčních ventilů, kondenzátů, kulových kohoutů, filtrů, zpětných klapek. Potrubí – je soustava trubek, armatur, měřidel a dalších částí určena pro dopravu. Dodáváme plastové potrubní systémy koncernu GEORG FISCHER +GF+ z 8 druhů plastů PVC-U, PP, PE, PVDF, PB, ABS, PVC-C a PFA. Tyto prvky plní v potrubí měřící, řídící nebo pojistnou funkci. Základní rozdělení řídících armatur.

Armatury potrubí

Trubky, tvarovky, armatury, poklopy a mříže z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace SAINT-GOBAIN PAM CZ.

Seznam norem ČSN je Vám k dispozici zcela zdarma. Obsahuje bezplatné informace o platnosti technických norem ČSN a o. Sestavu trub a trubek a jejich příslušenství nazýváme potrubím. Uzávěry a další pomocné přístroje nazýváme společným názvem armatura. Brno, obchodní zastoupení GEORG FISCHER +GF+ pro ČR. Dodáváme plastové potrubí, tvarovky, armatury, měření a regulaci, technologie a. Její vynikající tepelněizolační vlastnosti ji předurčují i pro využití v oblasti technického zařízení budov v podobě potrubních pouzder. Potrubí a tvarovky – tlakové roury, litinové tvarovky, PE-LD, PE-HD roury, trubní materiály, spojky, sklolaminátové potrubí; Armatury vodárenské – šoupátka. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a provozní hodiny ARMATURY A POTRUBNÍ DÍLY, s. Využití vyhřívaných armatur je v potravinářství je nutné v provozech tam, kde.

T-díly); vyhřívané regulační armatury. POVLAKY RILSAN PRO ARMATURY, POTRUBÍ A FILTRY. Ochrana povrchu součástí nánosem plastických hmot. Armatury do spádového potrubí: Naše společnost vyrábí rozsáhlou škálu armatur, určených do spádových dopravních cest na silech, mlýnech, posklizňových. Armatury na sací potrubí a sací potrubí se používají převážně tam, kde je nutné instalovat požární nádrž z dů- vodu absence vodovodního řádu, či jiného zdroje.