Asfaltový šindel minimální sklon

Doporučené nejmenší sklony skládaných krytin dle ČSN 73 1901 1) 2)SKLÁDANÁ KRYTINASKLON7)krytina z pálených tašek 3)-. Na menších sklonech zpravidla natavovány na pojistný asfaltový pás. Při konstrukci krovu pamatovat na minimální sklon 12°.

Asfaltový šindel minimální sklon

Instalace difúzní fólie – v případě, že to konstrukce krovu. Mohl by mi někdo poradit , jakou krytinu nejlépe zvolit (rád bych asfaltové šindele , ale norma předepisuje 15° sklon střechy ) a jaká skladba by. Všichni výrobci šindelů poskytují své záruky na sklony střechy strmějších než 15°. Nejvhodnější jsou asfaltové pásy nebo lehké asfaltové pásy s potahem netkanou textilií.

Asfaltový šindel minimální sklon

Pásy dávejte s přesahem minimálně 10 cm u nižších sklonů i více. Asfaltové šindele, někdy též nazývané kanadské šindele, jsou jedním z. U sklonů střech pod 20° je nutné mít vyšší přesah pásu, a to až 50 %. Obytný dům Náchod – střešní krytina a šindel CRC, Obytný dům Černčice – střešní. Minimální sklon střešního pláště – Při použití skládané střešní krytiny z. U asfaltových šindelů se doporučuje minimální sklon střechy tuším 12 stupňů. Minimální sklon je mezní hodnota, od které je možné střešní krytinu použít, pak je ale nutno dodržet. Asfaltové šindele a teplota při montáži. Dnes už není asfaltový šindel jen kanadský nebo bonský šindel.

Asfaltový šindel minimální sklon