Asfaltový spojovací postřik

Spojovací postřiky při pokládce asfaltových koberců. Postřik speciální asfaltovou emulzí při výstavbě a opravách ke spojení asfaltových konstrukčních. Nestabilní kationaktivní asfaltové emulze pro spojovací postřiky.

Asfaltový spojovací postřik

Jak pro výspravu výtluků či okrajů vozovek, tak pro spojovací postřiky či recyklační technologie se dnes využívají kationaktivní asfaltová emulze. Asfaltová živice se dováží čerstvá z různých obaloven, které splňují normy ČSN a EU, např. Postřiky jsou tenké vrstvy asfaltového pojiva, naneseného na povrch obrusné či. Problémy přináší vyšší dávkování asfaltové emulze pro spojovací postřik na.

Asfaltový spojovací postřik

Asfaltová membrána se klade na spojovací postřik kationaktivní modifikovanou.

Emulze pro spojovací postřik musí splňovat požadavky uvedené v ČSN. Modifikovaná kationaktivní asfaltová emulze, EP. PI-E infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze. PS-A spojovací postřik ze silničního asfaltu. Všechny druhy asfaltových silničních emulzí se dodávají v autocisternách. SPOJOVACÍ POSTŘIKY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU.

Asfaltový spojovací postřik

Vyrovnávky z kameniva obaleného asfaltem ACP 16 tl. Z tohoto hlediska se u asfaltů sledují reologické vlastnosti – asfalty se nesmí lámat. ACL – pokládka proběhne po polovinách silnice se značným omezením silničního provozu. Systémy Tensar pro vyztužování a stabilizaci asfaltových vrstev poskytují reálné řešení. Před pokládkou nové asfaltové vrstvy se musí spojovací postřik. Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy BBTM 11 A+ 30 mm.

Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti. Před zahájením pokládky se nanáší spojovací postřik.