Atika plochá střecha

Výška atiky nad rovinou střechy není stanovena žádným předpisem. Dle sklonu střechu dělíme na – plochá (sklon 1° až 5°)- ČSN 731901. Svislý prvek ukončující plochou střechu.

Atika plochá střecha

Výška min 150 mm nad rovinou střechy. Střecha bývá po celém obvodě obehnána atikou. Nevýhoda plochých střech spočívá v poruchovosti hydroizolace a odtokové soustavy a. Základní obecně závazné požadavky při navrhování a provádění střech.

Atika plochá střecha

Nepochozí plochá střecha na betonové konstrukci s hydroizolací z asfaltových.

Při stavbě ploché střechy je nezbytné dbát na správný systém odvodnění. Atiky musí mít spád směrem dovnitř minimálně 3 ° tak, aby voda. Plochá střecha – skladba střešního pláště. Finální práce na ploché střeše se týkají oplechování atik, které budeme dělat. Vám nabízí vedle výrobků Puren-atikových klínů, Puren-atik a pažin naše osvědčené. Jedná se o konstrukci ploché střechy v místě atiky.

Konstrukce atiky je vynesena pomocí dřevěných kolíkovaných nosníků. Sklon atiky je vytvořen pomocí dvou.

Atika plochá střecha

Popis řešení: Použití masivního železobetonového stropu významně snižuje. PROTAN – dlažba na podložkách, obrácená skladba ploché střechy se. PROTAN – atika – okapnice háková – mechanicky kotvená plochá střecha bez zateplení. Zdravím, Potřeboval bych poradit se skladbou ploché střechy terasy nad garáží.

Chci aby atika měla trochu výšku, ale nelíbí se mi, že na jeji vnitřní straně. Plochá střecha je taky makačka, né že né! Na konci září zedníci vylili první vrstvu betonu, teď přišel čas na další kroky. O střeše už jsem tu dvakrát psal (betonování, zdění atiky). Teď ale přináším ultimativní článek o tom, jak se plochá střecha izoluje a dokončuje. Všeobecné požadavky na konstrukce plochých střech. U střechy jednoplášťové neplní atika funkci nosnou, a podle toho se odvíjí její konstrukční tloušťka. Detail styku ploché střechy a atiky.

ZAKRESLOVÁNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. Součástí studie je zároveň výpočet výšky atiky, která vychází z : – tloušťky skladby. EŠENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY SOUVISEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ V DETAILU UKONČENÍ PLOCHÉ STŘECHY U ATIKY A STĚNY.