Barevné značení vodičů čsn

Zásady pro provádění značení vodičů předepisuje ČSN. Tato norma platí pro značení holých a izolovaných vodičů barvami, upřesňuje a doplňuje základní ustanovení uvedené v ČSN IEC 446. Barevné označování vodičů podle platných ČSN.

Barevné značení vodičů čsn

Obecně vzato máme vodiče holé a izolované. Izolované mohou být v kabelech, šňůrách. NN kabely bez ochranného vodiče pro pevné uložení.

Kabel – skládá se z více izolovaných vodičů, které mají ještě další společnou izolační vrstvu. Značení silových vodičů podle harmonizovaných norem. Kabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů. Barevné značení žil silových kabelů a vodičů); ČSN 33 0165:92 (+ změny). Barevné značení žil silových kabelů a vodičů dle ČSN 33 0165. SN330160, ČSN330165, ČSN IEC 446, ČSN IEC757. Pro správné připojení přístrojů musíme znát značení vodičů a svorek.

Pro dobré rozlišení a správné připojení se používá předepsaných písmenných značení a barev. Zároveň v nich převládá představa, že co se barevného značení vodičů. Přehled barevného značení žil vodičů a kabelů podle platné ČSN 33 0165:1992.

Barevné značení vodičů čsn

Barevné značení žil dle HD 308 S2 Pro barevné označování kabelů a vodičů platí od 1. Barevné značení žil a používané zkratky dle ČSN IEC 304 (34 7701) Jednožilové kabely a vodiče. SN 33 0165 Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Barevné značení žil silových kabelů. V Ruské federaci není dovoleno používat samostatně barvy zelená a žlutá pro označení vodičů.

SN 67 3067:1972 Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů. Pozor-barevné značení vodičů neodpovídá ČSN. Zároveň v nás převládá představa, že pokud se barevného značení vodičů. SN EN 60446, ČSN 33 0165, ČSN 33 0166. Pro označení vodičů barvami platí: Ochranný vodič (PE) se označuje.