Bederní obratle

Přejít na Bederní obratle – vertebrae lumbales (L1 až L5) – Dále mezi obratli L1 až L2 končí mícha. Mezi obratli L3 a L4 se provádí lumbální punkce. PáteřArchivPodobnéTělo obratlů je vyšší, trnový výběžek se ke konci zužuje, nezdvojuje se a směřuje šikmo dolů.

Bederní obratle

Nahlásit další obrázekNahlaste prosím urážlivý obrázek. Přejít na Bederní obratle – U bederních obratlů nejsou přítomny příčné výběžky, ale processus costales, které jsou pozůstatky zakrnělých žeber a směřují. Bederní páteř je tvořena pěti bederními obratli (L1 až L5). Jednotlivé obratle jsou vzájemně spojeny jednak obratlovými těly, jednak přes dva klouby na příčných.

Bederní obratle

Sledujte, co prozradí bolest páteře a co ovlivňují jednotlivé obratle! Nejvíce problematickou oblastí zad je bederní páteř, jejíž bolesti. Epidemiologie úrazů hrudní a bederní páteře ukazuje, že poraněni jsou mladší lidé. Většinou vzniká klínovitá deformace poraněného obratle. Bolest celých zad, ale i jen bederní páteře může pěkně znepříjemnit život. Jednotlivé obratle jsou navzájem spojené meziobratlovými. Její pohyb a funkce je velmi ovlivněna dechovými svaly, její bolest často zapříčiňují zablokovaná žebra.

Obratel; Spojení na páteři; Zakřivení páteře; Pohyby páteře. Th1–12) – 12; bederní obratle – vertebrae lumbales (L1–5) – 5.

Bederní obratle

Páteř jako celek se skládá z 33 – 34 obratlů a tvoří až 40% délky lidského těla. Jednotlivé obratle dělíme na krční, hrudní a bederní. Při pádu z koně jsem si zlomila první bederní obratel. Bezprostředně po pádu jsem vstala a několikrát se předklonila. Tady jsou moje výsledky z CT:Kompresivní.

Když pak začnete cvičit standardní cviky, a máte například některý z bederních obratlů vsunutý dovnitř těla, nebo kostrč vsunutou více do těla. Napravení tohto obratle nepatří mezi nejpříjemnější zákroky, nicméně přináší velké. Příčinou obtíží, které mají svůj původ v oblasti bederní páteře, jsou nejčastěji tzv. Jedná se o stav, kdy se sousední obratle díky změnám meziobratlové.