Bezbariérové užívání staveb norma

Pro užívání staveb infrastruktury osobami s omezenou schopností. U staveb pro sport musí být bezbariérově řešeno rovněž sportoviště a. Vyhláška svou účinností ruší vyhlášku č. Základní prvky bezbariérového užívání staveb. Ucelenou právní normu a pohled na bezbariérové Ĝešení pĜináší až vyhláška. Hygienické bloky s požadavky na bezbariérové užívání 34. Příkladem je pravidelná rubrika „Bezbariérové užívání staveb“ ve Stavebně. Ucelenon právní normu a pohled na bezbariérové řešení přináší až vyhláška.

Případné připomínky k obsahu normy přijímá ÚNMZ, odbor technické normalizace. SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, která obsahuje také požadavky na bezbariérové užívání těchto staveb. V normě jsou nově také rámcově řešeny automatické parkovací systémy a dále požadavky na bezbariérové užívání staveb. Podle této normy se navrhují nejen rozměry parkovacích stání, šířky příjezdových. Bezbariérové užívání staveb vyhláška č. Z toho, co jsem zatím prohlédl, je tato norma sjednocením a shrnutím poznatků a požadavků z této knihy, vyhl. SN 73 6110, 73 6056, 73 6058, 73 6021 a. Základní technickou normou obsahující požadavky na chodníky je ČSN 73 6110.