Bourací práce technická zpráva

E Zásady organizace bouracích prací. F Dokumentace odstraňovaných staveb. Dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci bouracích prací tvoří : A. Průvodní a souhrnná technická zpráva. Předpokládá se, že negativní dopady bouracích prací budou mít pouze. LUŽÁNKY LAMPA odstranění stavby červen 2012. Dokumentaci bouracích prací tvoří: A. Termín zahájení bouracích prací bude upřesněn a bude se odvíjet od finančních možností investora.

Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce. Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při. Investor (žadatel) : Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 57, IČO 00295311, tel. BOZ a zamezení vstupu cizích osob na staveniště v době bouracích prací. Splnění požadavků dotčených orgánů d) Termín zahájení, doba trvání bouracích prací e) Vliv na okolí stavby. Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace bouracích prací. Seznam dokumentace : A Průvodní zpráva.

Bourací práce technická zpráva

Náležitosti dokumentace bouracích prací.

Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva. Technologie bouracích prací projektu pro provedení stavby: KŘP Lbk – REVITALIZACE. Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní kce,resp. Před zahájením bouracích prací se objekty určené k demolici odpojí od veškerých. Při provádění bouracích prací musí být dodrženy minimálně tyto zásady : – Bourací práce smějí provádět pouze osoby pověřené a. Technické řešení je uvedeno v Technické zprávě. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.