Brno sever bytový odbor

Kontakty na odbory arrow Odbor bydlení. Pavel Odstrčil, vedoucí odboru, 545 542 117. Eva Ventrubová, vedoucí oddělení právního. Správu bytového fondu zajišťuje oddělení správy budov odboru bydlení. Telefon pro ohlašování havárií v bytových domech svěřených MČ Brno-sever: 840 88. Statutárního města Brna v působnosti odboru. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ.

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na. Vyřizuje: žádosti o přechod užívacího práva k bytu, vystavování opisů. Kritéria pro pronájem obecních bytů Městské části Brno-sever (dále jen „Kritéria“). Oficiální stránky městské části Brno-sever. Kontakty na jednotlivé odbory >>. Zde naleznete kontakty na pracovníky roztříděné podle odborů. Kontrola a řízení výkonu správy bytového fondu ve věcné a finanční rovině, evidence žádostí o byt.

Odbor vystavuje opisy dokladů k užívání bytu. Pravidla užívání bytů ve správě MČ Brno-sever ke stažení zde. Vážení nájemníci, na základě ujednání s. S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o. Městská část Brno-sever odbor bydlení Úřadu městské části, Bratislavská 70, 601 47 Brno. Brno-sever: Zásadní změna ve správě obecních bytů. V rámci nové koncepce bytového odboru se počítá se zřízením oddělení správy budov. ZÁBRDOVICE (BRNO-SEVER) 602 00 BRNO 2. Na bytovém odboru naší městské části Brno-sever se množí dotazy spojené s obavami o bydlení v souvislosti s připravovanou privatizací. Odbor bytový prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed přijímá žádosti o pronájem obecních bytů na předepsaném formuláři a vede jejich. Občané mají možnost nově sledovat zasedání zastupitelstva Brna-severu v rámci online přenosu.

Všechny výše uvedené domy se nacházejí v městské části Brno-sever a byly. Brna, Brno-sever, IČO 44992785, kontaktní údaje, agenda a činnost. Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce.