Cemflow tloušťka

Kalkulátor slouží jako pomůcka pro výpočet tloušťky litého anhydritového potěru ANHYMENT a litého cementového potěru CEMFLOW. Potěr je možné použít také jako pojížděný do garážových stání. Doporučuje se v tomto případě minimální tloušťka 70 mm.

Cemflow tloušťka

Právě pro Vás je určen litý cementový potěr CemFlow s rovinatostí povrchu 2 mm. Přejděte na podstránku produktů Anhyment nebo CemFlow a v levém dolním rohu naleznete kalkulátor minimální tloušťky potěru. Litý cementový potěr CEMFLOW se vyrábí dle normy ČSN EN 13 318. Tloušťka vytápěného potěru závisí na poloze trubek podlahového vytápění.

Cemflow tloušťka

V technickém listu pro výrobek CemFlow jsou uvedeny přehledné tabulky, které stanovují minimální tloušťky potěru v závislosti na.

Podlaha z litého cementového potěru CEMFLOW vyniká rychlým.

Cemflow tloušťka

Tloušťka vrstvy Anhymentu nebo CemFlow je ovlivněna několika faktory. Litý cementový potěr CemFlow se používá především tam, kde není možné použít. Pokládka lité podlahy s potěrem CemFlow. Následně je pak zhotovena betonová vrstva tloušťky cca 45 mm. Podlaha z potěrů Cemflow Look může být nejen šedá, ale třeba. ANHYMENT nebo CEMFLOW (tloušťka dle technického listu) 3 – litý potěr ANHYMENT. Prosím o cenovou nabídku na betonovou litou podlahu pro rodinný dům.

Nabídku prosím vyhotovit pro Cemflow tloušťka 60mm, plocha podlah.