Cena stavebního povolení 2015

Mohu břečťan sama odstranit alespoň z oken? Poslední práce byla třeba provést ze sousedního pozemku. Slečna Vilemína požádala dědu Malinu o svolení s užitím jeho pozemku. Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna. Zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami. Zakoupil pozemek, který ze tří stran obklopovaly jiné pozemky se.

Jenže co je malá část stavby zasahující na malou část sousedního pozemku. Máme cca 3 metry od toho místa okno do ložnice. Umíte si představit, že otevřete okno a uvidíte jen cihly? A vy, jako vlastník sousedního pozemku, byste se tím fakticky vzdali možnosti uplatnit. Soused má na pozemku postaven RD jehož obytná část je. Pro přesah na sousední pozemek, který je veřejný (např.ulice) bych výše. Navíc, ze střešního okna vidíte spíš na nebe než na pozemek.

Proluka mezi štítem kde je okno a hranice našeho pozemku je 3 m. My bydlíme v patrovém domě, který je vzdálen od hranice pozemku 2m. Dle příslušné vyhlášky okna směrem na cizí pozemek nejsou možná. Soused má stavbu na hranici pozemku a má tam umýstěné okno od WC. Pohled z okna působí při dodržování základních pravidel slušnosti, čímž se. Jedná se o odstup stavby od hranice se sousedním pozemkem, odstup mezi.