Čerpadlo vzduch voda

Provoz je možný i bez realizace vrtů či plošných kolektorů. Přečtěte si rady odborníků a nebo položte dotaz v poradně. Tepelná čerpadla vzduch-voda a jejich rozšiřující se použití je světový trend.

Čerpadlo vzduch voda

Vrty i plošné zemní jímače, které vyžadují. Vnější jednotkou (výparníkem s ventilátorem) umístěnou venku, je nasáván vzduch, ze kterého je odebírána tepelná energie a opětně je tento vzduch. Energii získanou při nízké teplotě přečerpají na. Jako zdroj tepla je využíván venkovní.

Čerpadlo vzduch voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda, země-voda, voda-voda a kvalitní sluneční kolektory. Tepelná čerpadla vzduch voda, to je moderní způsob vytápění, který je zároveň ekologický, pohodlný na užívání a cenově velmi výhodný. Rozsáhlý sortiment pro venkovní i vnitřní instalaci. Tepelná čerpadla vzduch-voda tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí, jak tomu je u tepelných čerpadel země-voda. Využívají energii z venkovního vzduchu. Kvalitní a tichá tepelná čerpadla vzduch-voda pro venkovní nebo vnitřní instalaci s parametry zaručujícími nadstandardní úsporu energie. Tepelné čerpadlo vzduch – voda : Instalace nového prototypu tepelného čerpadla vzduch – voda s. Sortiment tepelných čerpadel vzduch voda. Kolik tepelné čerpadlo ušetří ve Vašem případě, zjistíte pomocí kalkulačky.

Čerpadlo vzduch voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda se vyznačuje především vysokým topným výkonem a topným faktorem, spolehlivým provozem i při extrémních venkovních. Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie. K využití této energie jsou určena tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou určena pro instalaci v objektech, kde není možnost vybudovat zemní plošný kolektor, případně mají vyšší tepelnou ztrátu. Tepelné čerpadlo typu vzduch – voda je nejlevnějším typem tepelných čerpadel. Má však nejvyšší spotřebu elektřiny.

Tepelná čerpadla vzduch-voda představují moderní a úsporný způsob vytápění. Jsou vhodná pro novostavby i rekonstrukce. Zjistěte jak fungují tepelná čerpadla VZDUCH VODA, kolik stojí a podívejte se na konkrétní produkty.