České baroko literatura

Přejít na Česká barokní literatura – Podrobnější informace naleznete v článku Česká barokní literatura. Je to literatura po roce 1620 (bitva na Bílé hoře). ArchivPodobnéPřejít na Domácí barokní literatura – Domácí autoři, nazývaní v dějinách české literatury stranící.

České baroko literatura

ArchivPodobnévrcholná postava exulantské literatury a celého českého baroka; kněz a učitel Jednoty Bratrské, náboženská a politické perzekuce, donucen opustit zemi, snaha. Po Bílé hoře museli čeští protestanti opustit habsburskou říši, nebo přestoupit ke katolicismu. Barokní literatura silně ovlivněna náboženstvím (mysticismus), obrací se k Bohu a. Bílé hoře české měšťanstvo zbavováno politické moci, nemůžou. Příchod baroka je spojen s politickými a společenskými změnami po porážce stavovského povstání roku 1620.

Po porážce českého stavovského povstání v bitvě na Bílé hoře (1620) dochází k postihování odpůrců rekatolizace a stoupenců. Bitva na Bílé hoře, císařské vojsko vojsko českých pánů – naše prohra. Lidé v baroku již nedůvěřovali v lidský rozum jako to bylo v předešlém období renesanci, ale hledali vysvobození u Boha. ROZMANITOSTI Z HISTORIE KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO – 10 svazků, latinsky. Potrestáni účastníci odboje, konfiskace majetku, nucený exil. BAROKO v evropské a české literatuře. Evropě mezi roky 1600 a 1750; vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích.

Test vyzkoušen 3325 krát, průměrný výsledek je 51.

České baroko literatura

ESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground. SLOHOVÁ PRÁCE: Barokní literatura › Baroko je období od poloviny 16. Tři základní druhy literatury – domácí literatura. Název učebního materiálu: Česká barokní literatura. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura.