Česká technická norma

Co se rozumí pod pojmem česká technická norma? Každá původní česká technická norma, která se může vytvářet pouze v oblastech, ve kterých neexistují. Každá původní česká technická norma, která se může vytvářet pouze v oblastech, ve kterých neexistují normy evropské nebo mezinárodní.

Česká technická norma

SN je chráněné označení českých technických norem. SN bylo rovněž oficiální označení československých státních norem (od roku 1964), od roku 1991. ArchivPodobnéČSN je chráněné označení českých technických norem.

Česká technická norma

SN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. TNV 75 4310 Závlahová zařízení pro mikrozávlahy.

SN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků a nové právní předpisy a nové normy. Podle právní úpravy, platné v České republice, nejsou technické normy dostupné ke stažení z Internetu. V případě, že na internetu znění normy naleznete a. Obecně lze říci, že technické normy jsou nezávazné. Tento údaj znamená, že česká technická norma ČSN EN xxxxx je identická s původní evropskou normou. Pokud nějakou normu nenaleznete, napište nám, určitě Vám pomůžeme. SN EN ISO – Česká verze mezinárodní normy (převzaté evropskou komisí pro normalizaci), ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci.

Dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle tohoto zákona a označený. Kompletní seznam norem ČSN včetně odkazů na náhrady zrušených norem. Zkratka ČSN původně znamenala Československá státní norma, později Československá norma, kromě ní existovaly ještě centrálně vydávané oborové normy. ISO, třídicím znakem české technické normy a názvem, např. SN ISO 1144 (80 0050) Textilie – Jednotný systém pro označování. Odkaz na českou technickou normu v právním předpisu nezpůsobuje vždy právní povinnost řídit se všemi ustanoveními české technické normy. SN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, jejímž zpracovatelem je Ústav pro jazyk český AV ČR, v. Technické normy mají v českém právním systému zásadně doporučující, tedy nikoli závazný charakter. Právně závaznými se stanou až tehdy.

Tato norma nahrazuje ČSN EN 13452-2 (28 4011) z června 2003. SN 28 1300 Tramvajová vozidla – Technické požadavky a zkoušky. Brzdění – Protismyková ochrana kola. Touto normou se nahrazuje ČSN 49 3160 z ledna 1993. Jedna z perspektivních, ale dosud málo propracovaných metod. Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky. Evropská norma EN 362:2004 má status české technické normy.

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 760:1978. Mezinárodní norma ISO 760:1978 má status české technické normy. SN – dohodnutý zpracovatel; evropské nebo mezinárodní – pracovní. SN EN 844-3:1997 (490016) Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu. Prvky střešního pláště — Pásové plastové střešní _ gšhj: 496 světlíky s podstavcem nebo bez.