Chemické vlastnosti dřeva

Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití. Je tvořena třemi základními složkami: celulózou, hemicelulózami a ligninem. Barva – charakterizuje vzhled dřeva.

Chemické vlastnosti dřeva

Dřevo má schopnost některé světelné paprsky pohlcovat a některé odrážet. Jakkoli jsou anatomické elementy jehličnanů a listnáčů různorodé, výzkum elementárního složení různých druhů dřeva ukazuje, že chemické složení je u všech. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva ve vztahu k makroskopickému určování dřeva.

Název materiálu: VLASTNOSTI DŘEVA, CHEMICKÉ VLASTNOSTI.

Chemické vlastnosti dřeva

Anotace: Základní výukový materiál pro výuku. Jednou z hlavních fyzikálních vlastností dřeva je jeho vlhkost. Nedostatky jsou způsobeny změnou vlastností dřeva. Voda chemicky vázaná – je to součást chemického složení dřeva, obsahuje ji i suché dřevo a uvolňuje.

Chemické vlastnosti dřeva

Dřevo je přírodní materiál, který představuje složitý komplex makromolekulárních látek.

Hlavními složkami jsou: a) organické látky. Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho. V první části se práce teoreticky věnuje vysvětlení vybraných fyzikálních a chemických vlastností dřeva, které mají vliv na jeho chování. Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva 4. Závislost fyzikálních vlastností dřeva na chemickém složení dřeva souvisí se. Anizotropní charakter fyzikálních a mechanických vlastností dřeva. Jsou různé pro směr: – rovnoběžně s vlákny. Matematika: Změna rozměrů objemu těles.

Dřevo je materiál s velmi heterogenními vlastnostmi. Vlastnosti dřeva, které můžeme zkoumat, bez narušení chemického složení a celistvosti posuzovaného. Elementární složení dřeva kmene vybraných dřevin (Bučko, 1995).