Účinnost příklady

Příkon je vždy větší než výkon, proto platí, že účinnost je vždy menší než jedna: η < 1. Přiklad 1: Motorek má příkon 800 W, jeho výkon je 560 W. Pp = 9000 W, břemeno hmotnosti 12 tun do výšky 9m, pokud účinnost motoru je η = 0,654?

Účinnost příklady

Dodatek: Odvození z předchozího příkladu můžeme napsat také. Motorek má příkon 500 W, jeho výkon je 400 W. Vypočítejte příklady: ◦ Tatínek posiloval a zvedl činku o hmotnosti 5 kg celkem 20 krát z podlahy nad hlavu do výšky 2,3 m. Sbírka příkladů » Mechanika (základní škola).

Účinnost příklady

Jaká je účinnost tohoto zařízení, je-li jeho příkon 3 kW? Přejít na Příklady účinností – Společenské využití energie může mít účinnost i méně než 50 %. Je to dáno tím, že tepelné stroje mají omezenou účinnost. Příklad 1: Jaká je účinnost parního stroje, který spotřebuje energii 800 MJ a. Mechanická práce, energie – příklady. Elektromotor o příkonu 10 kW pracuje s účinností 90 %.

Účinnost příklady

Příklady – elektrická práce, elektrická energie, příkon, výkon, účinnost spotřebiče, spotřeba elektrické energie.

Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí. Jirka dal z 8 pokusů 5 košů, Pavel z 21 pokusů 13. Najdi postup, jak spočítat číslo, které umožňuje o jejich kvalitách. Kvinta – Příklady pro přípravu na test – práce, výkon, příkon, účinnost. Po vodorovné silnici jede stálou rychlostí cyklista, který překonává celkovou odporovou. V příloze máte příklady na výpočet účinnosti. Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry – tlak pa. Elektrický výkon – příklady 1 (24_F9_multi).

Elektrický výkon – příklady 2 (25_F9_multi). Výkon – příklady test 1 (32_F9_multi). Kapitola pátá: uvádí, co víme o psychologické účinnosti reklamy; vysvětluje, kdy je. Ideální tepelný stroj, jehož pracovní látkou je plyn s dvouatomo-. Dokažte, že účinnost tohoto kruhového děje je stejná pro plyn s jednoato- movými i.