Číselník intrastat

Příručkou se rozumí příručka týkající se statistiky INTRASTAT-CZ pro vykazování zahraničního obchodu mezi. Dodavatelé podle SKP (standardní klasifikace produktů).

Číselník intrastat

Dobrý den, mám problém se sladěním číselníků taric kódů. Instatdesk ho akceptuje, ale Intrastat ho bere jako. Intrastat kódů a Import dodavatelských objednávek. Pokud obchodujete s unijními státy a vykazujete údaje pro INTRASTAT. Tento číselník je používán v obchodním styku se zahraničím.

Bude sloužit jako číselník pro potřeby vyhotovení výkazu Intrastat. Několik číselníků nezbytných a specifických pro vykazování do statistického systému Intrastat je blíže popsáno v. V současné době jsme zjistili, že byl vydán nový číselník kódů povahy transakcí pro vykazování v INTRASTATU. Způsobů dopravy se nikam dále do systému neváže, proto jej. INTRASTAT zaveden speciální číselník Druhy dopravy INTRASTAT. Návod k modulu INTRASTAT má následující osnovu :. Kompletní informace o zmíněných modulech a číselnících najdete v návodu k základnímu programu. V modulu Intrastat probíhá zpracování dat výkazu Intrastat z příjemek, výdejek nebo vydaných faktur.

Číselník intrastat

Ministerstvo financí-Generální ředitelství cel květen 2004. K položce celního kódu se váže DMJ – doplňková měrná jednotka, ve které se vykazuje množství. Jako každý rok naleznete novinky i v modulu Intrastat 2016, který reaguje na požadavky Celní správy. Stát odeslání a Stát původu výhradně pro použití v Intrastatu. Je používaný pro plnění státu odeslání státu původu a státu. Kurzy pro přepočet hodnot vykazovaných do Intrastatu jsou totožné s kurzy pro. Intrastat“ jako číselník označený „cis_kn8.

Intrastat“ jsou zveřejněny číselníky, jej i. Nastavení zadávání povinných údajů při zakládání karty kontaktů. Před zpracováním prvního výkazu je třeba provést několik jednoduchých kroků. Prvním z kroků je načtení číselníků do vaší. Intrastat – aktualizace dle platné legislativy pro rok 2009. Program Money S3 umožňuje export sestavy INTRASTAT do programu IDES. Obaly pro zboží – Základní nastavení obalů, číselníky, Vztahy nadřízenosti.

Intrastat celní sazebník, číselník dodacích podmínek.