Čsn 33 2000-7-701

V nové ČSN 33 2000-7-701 již nebudou ustanovení pro umývací prostor u umývadel (dřezů) a požadavky na zásuvky u umývadel ve školních. Změna proti ČSN 33 2000-7-701 je v rozšíření požadavků zóny 3 na celou plochu místnosti obsahující koupací vanu či sprchovou mísu a. Vodorovný nebo šikmý strop, stěny s okny nebo bez oken, dveře a upevněné pevné příčky.

Čsn 33 2000-7-701

S účinností od 2009-09-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-701 z června 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Koupelny a sprchové kouty se dělí na : ❖ zónu 0. V září minulého roku byla vydána nová ČSN 33 2000-7-701 ed. Typ produktu, Česká technická norma (ČSN). Kdesi jsem zaslech, že v koupelnách bude. SN 33 2000-7-701 (332000) Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s. Oblast nyní popisovaná ČSN 33 2000-7-701 ed. Elektrická instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. SN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem ed. SN 33 2000-7-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory. Download "ČSN 33 2000-7-701 ČESKÁ NORMA". Požadavky ( ) ČSN Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace.

Čsn 33 2000-7-701

Revize a kontroly elektrických spotřebičů. Obsluha a práce na elektrických zařízení.

SN 33 2000—4—45 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2. V hygienických zařízeních je třeba se řídit ještě ČSN 33 2000-7-701 ed.