Čsn 73 0532 únor 2010

Výňatek z kapitoly 7 normy ČSN 73 0532 (únor 2010). Doporučení pro výšenou ochranu místností před hlukem. V případech, kdy základní normové požadavky.

Čsn 73 0532 únor 2010

SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických. V únoru 2010 vyšlo revidované znění této normy ČSN 73 0532:2010. Oproti předchozí podobě normy došlo ke zpřísnění požadavků na vzduchovou i kročejovou. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.

Čsn 73 0532 únor 2010

Lnw a vzduchové neprůzvučnosti Rw, které jsou uvedeny v normě ČSN 73 0532. Od února 2010 platí nové znění požadavkové stavebněakustické normy ČSN 73 0532: 2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a. Požadovaná hodnota dle ČSN 73 0532 z února 2010 je R’w = 53 dB. Měření provádělo autorizované pracoviště k výkonu úředního měření – autorizovaná. SN 73 6006 (řezaná dutina žluté barvy). SN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách (únor 2010). SN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1:. SN 73 0532 (stavební neprůzvučnost) Akustika – Ochrana proti hluku v. SN 73 0532 (stavební neprůzvučnost) Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a.

Čsn 73 0532 únor 2010

SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, ÚNMZ Praha, únor 2010.

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 140-4 (73 0511) Akustika – Měření zvukové izolace stavebních. Zvuková izolace konstrukcí dle ČSN 73 0532 (2010). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13947 (73 0321) Tepelné chování lehkých obvodových plášťů. Vsakovací zařízení srážkových vod; Vydání: Únor 2012.