Čsn 73 4130 schodiště a šikmé rampy

SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, 2010. SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky (2010). SN 74 3305 Ochranná zábradlí (2008).

Čsn 73 4130 schodiště a šikmé rampy

Splňovalo normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Tato norma určuje požadavky pro rozměry a tvar schodišť a šikmých ramp, které jsou trvalou součástí interiéru a exteriéru stavebních objektů a jsou určeny jako. Norma platí pro navrhování schodišť a šikmých ramp s funkcí komunikace pro pěší, které jsou trvalou součástí stavební části staveb.

Tato norma určuje požadavky pro rozměry a tvar schodišť a šikmých ramp, které jsou trvalou součástí.

Čsn 73 4130 schodiště a šikmé rampy

Návrh a posouzení schodiště dle ČSN 73 4130. Návrhem schodišť se zabývá norma ČSN-73-4130. SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Schodiště řeší v prvé řadě technická norma ČSN 73 4130 a. Základní normou pro návrh a výpočet schodišť je ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, účinná od 1. SN 73 4130 (734130) A Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky = Stairways and sliding ramps – Basic requirements. Download "Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy". VOD ČSN 73 4130 a šikmé rampy Základní požadavky. Tato norma určuje požadavky pro rozměry a tvar schodišť a šikmých ramp, které jsou trvalou součástí interiéru a exteriéru stavebních objektů a.

Čsn 73 4130 schodiště a šikmé rampy

Přesné názvy pro jednotlivé konstrukční části schodišť stanoví ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy, základní ustanovení.

Poznámky: 1) Vnější předložená šikmá rampa u vstupu do budovy musí být ukončena podestou. Schodiště je nosná konstrukce, která slouží ke komunikačnímu propojení jednotlivých podlaží. SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Norma ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy platí pro navrhování schodišť a šikmých ramp s funkcí komunikace pro pěší, které jsou trvalou. Revize původních ČSN, zpracované po vydání této ČSN P 73 4001, budou postupně zohledňovat vydanou ISO. SN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí (1988) ČSN 73 4301 Obytné budovy (2004) ČSN 73 0039 Navrhování.

SN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhováníbetonových konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla a. SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy– Základnípožadavky. SN 73 4130 (734130) Schodiště a šikmé rampy. SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, základní ustanovení (1986). SN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly. Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. SN 73 4130 však obsahuje požadavek pro bezbariérově uží- vané stavby, kde. SN 73 4130 (734130) Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky celá specifikace.

Bezbariérové rampy Při navrhování nových objektů se často se stává. SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky). SN 73 4130 : Schodiště a šikmé rampy : Základní ustanovení. Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1986.