Čsn 73 4201 pdf

Nová komínová norma definuje mimo jiné i nové odborné termíny týkající se komínů, kouřovodů a. Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny. Formát PDF: CPDF – Character PDF (norma je plnotextová).

Čsn 73 4201 pdf

SN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a. SN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv o navrhování. Název: Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.

Čsn 73 4201 pdf

ISBN 978-80-247-8643-8 (elektronická verze ve formátu PDF). Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (platnost od 1.12.02).

Komínový průduch vyústí nad střechou budovy ve výšce shodné s ustanovením ČSN 73 4201. Nad šikmou střechou musí mít komín. SN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů. SN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. SN EN 1443:2004 Komíny – Všeobecné požadavky na tuto normu navazuje. SN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování.

Komíny a kouřovody- Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.

Čsn 73 4201 pdf

SN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. V technických pravidlech jsou dále popsány požadavky na. Revize ČSN 73 4201:2008 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv který se bude konat dne 20. ODKOUŘENÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 4201 (KOMÍNY A KOUŘOVODY – NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘENIČŮ PALIV). SN 73 0810 (0802, 0804) Požární ochrana.

Pravidla pro navrhování a provádění střech.