Čsn 73 6114 pdf

SN 73 0031 a ČSN 73 6114 a přímo navazuje na ČSN 73 6109 a TP 170. Očekávaná třída dopravního zatížení. Dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace funkční třídy A1.

Čsn 73 6114 pdf

TP navazují na ČSN 73 0031, ČSN P ENV 1991-1 (ČSN 73 0035), ČSN 73 6114. SN 73 6121 až 31 Stavba vozovek, ČSN 73 6133. Název: Vozovky pozemních komunikací. ArchivPodobnéPoužitá označování vrstev vozovek odpovídají souboru norem ČSN 73 6121 až 31.

Čsn 73 6114 pdf

SN 73 6114 (736114) A Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování = Road pavements. ArchivPro návrh konstrukcí pozemních komunikací s krytem dlažby platí ČSN 73 6114 a zvláštní předpisy TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, VUT. Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0802 z února 1995 a ČSN 73 0802 + Z1 z. SN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací – Základní. Vádí příslušný písemný znak (S, R nebo D) a kategorijní šířku. SN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích.

SN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací.

Čsn 73 6114 pdf

SN 731201 3 3 Splnění požadavků zkušební popřípadě zatížení ČSN 73 2030 návrhové normy. SN 736131-2 (kryty ze silničních dílců) pro použití. SN 73 6114 a s podélným sklonem komunikace nepřesahujícím 10%. SN 73 0804 v závislosti na stanoveném stupni požární. SN 73 0804 Požární bezpečnost staveb.

SN 73 6175 Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek. SN 73 6110 Projektování místních komunikací. Návrh vozovek byl provedený na základě ČSN 73 6114 Vozovky pozemních. SN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. SN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování, MD ČR 1995.