Čsn 73 6133 pdf

Název: Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Touto normou se nahrazuje ČSN 73 3051 Úprava spraší a sprašových zemin z 17. SN 73 3052 Násypy, zásypy a obsypy z popela a popílku z 2.

Čsn 73 6133 pdf

ROZDĚLENÍ ZEMIN PODLE VELIKOSTI ZRN. Touto normou se nahrazuje ČSN 736110 z 1986-03-18. SN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Návrh zemního tělesa se provádí podle ČSN 73 6133 a musí odpovídat zásadám.

Čsn 73 6133 pdf

Celá ČSN 73 6133 je totiž podřízena cíli vyhovět kritériu kontroly zemní. Touto normou se nahrazuje ČSN 73 3051 Úprava spraší a sprašových zemin z. Násypy, zásypy a obsypy z popela a popílku z 2. Klasifikace zemin pro dopravní stavby.

Vozovky pozemnich komunikaci – Zakladni ustanoveni pro navrhovani. Navrhovani a provadeni zemniho telesa. SN 73 3040 Geotextilíe v stavebných konštrukciách – Základně ustanovenia. SN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva.

Čsn 73 6133 pdf

SN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Klasifikace zemin pro silniční účely. Pro projektování a provádění zemního tělesa platí ČSN 73 6133. Klasifikace dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.

CSN 73 1001 Nazev Emmy dle CSN 73 6133. Zemní práce – část úprava podloží vozovek : 73 6133, TKP kap. Použité označování zemin odpovídá ČSN 73 6133 : G. Vlastnosti, ukládání a kritéria hodnocení – od třídy betonu C. SN 73 6124, ČSN EN 14227-1 až 5 TKP 5. SN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Vlastnosti, ukládání a kritéria hodnocení – od třídy. SN 73 6133 (čl. 4.5.1.3) poměr únosnosti CBR.