Čsn 734130 schodiště a šikmé rampy

SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, 2010. SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky (2010). SN 74 3305 Ochranná zábradlí (2008).

Čsn 734130 schodiště a šikmé rampy

SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Související články: Schodiště Ytong (7.5.2014). Norma platí pro navrhování schodišť a šikmých ramp s funkcí komunikace pro pěší, které jsou trvalou součástí stavební části staveb. Splňovalo normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.

Čsn 734130 schodiště a šikmé rampy

Tato norma určuje požadavky pro rozměry a tvar schodišť a šikmých ramp, které jsou trvalou součástí.

Schodiště ČSN Schodiště a šikmé rampy Definice schodiště Schodiště je stupňovitá stavební. Download "Schodiště ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy". Návrh a posouzení schodiště dle ČSN 73 4130. Návrhem schodišť se zabývá norma ČSN-73-4130.

Čsn 734130 schodiště a šikmé rampy

Schodiště řeší v prvé řadě technická norma ČSN 73 4130 a. Základní normou pro návrh a výpočet schodišť je ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, účinná od 1. SN 73 4130 (734130) A Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky = Stairways and sliding ramps – Basic requirements. SN 73 4130 (734130) N Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení = Stairs and inclined ramps. Schodiště je nosná konstrukce, která slouží ke komunikačnímu propojení jednotlivých podlaží.

SN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Poznámky: 1) Vnější předložená šikmá rampa u vstupu do budovy musí být ukončena podestou. Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4130 z 1985-11-16. Název: K nové normě ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky – březen 2010. Další názvová informace: Překlad: Autor: Věcný popis.