Cvut kos prvni heslo

Správa hesel se řídí Pravidly pro správu hesel ČVUT. První heslo – pouze pro nové studenty ČVUT. První přihlášení do aplikace KOS pro studenty z VŠE.

Cvut kos prvni heslo

Návod je napsán podle obecné stránky ČVUT První přihlášení. Pokud nejste novým studentem ČVUT a potřebujete změnit své stávající heslo, využijte SSU (Soustředěná správa uživatelů) nebo se obraťte na Vydavatelství. Informace o datu expirace Hesla ČVUT najdete po přihlášení do aplikací KOS a USERMAP (příp. FIS, PES). Pokud potřebujete heslo změnit, jděte na stránku.

Cvut kos prvni heslo

KOSu (přidělení uživatelského jména a hesla) se realizuje přes USERMAP. Po přihlášení do subsystému První heslo – platí pouze pro nově přijaté studenty. Po zpracování zápisu a zavedené do IS ČVUT si heslo zadáte sami. Přístup je přes zabezpečené spojení a hlavní heslo (jako pro Intranet nebo KOS). Password – pro první přihlášení použijte heslo, které jste se dozvěděli při zápisu. Aplikace ČVUT (KOS, Usermap, HelpDesk…) Přihlásit se.

Zadáváte zcela jistě správně své uživatelské jméno a Heslo ČVUT? Komponenta studium je dostupná na serveru kos. Použijte jednorázové inicializační heslo z rozhodnutí o přijetí ke studiu v aplikaci PRVNÍ HESLO.

Cvut kos prvni heslo

Pokud jste heslo ČVUT zapomněli budete se muset dostavit osobně na IT oddělení. Provoz počítačové sítě a celofakultních služeb FIT ČVUT zajišťuje ICT oddělení fakulty. Celouniverzitní služby (např. aplikace KOS) poskytuje Výpočetní a informační centrum ČVUT, zkráceně VIC.

Mluvíme proto o projektu nebo heslu označovaném jako Heslo ČVUT. K tomu slouží webová aplikace PP (první přihlášení). V tomto dokumentu je uveden postup pro přihlášení a práci s KOSem. Nastavení autorizačního serveru FSv ELDAP znamená, že KOS ověřuje zadané heslo. Přihlašovací jméno a přístupové heslo je u obou přístupů stejné. Přístup bude rozdělen do 5 přibližně stejně velkých vln, první v pondělí 1. KOS – komponenta studium (pro administrativní a studijní záležitosti studenta). DUPSPIN se zobrazuje jen při první změně hesla, proto si jej pečlivě.

Pokud jste poprvé na ČVUT můžete zjistit svoje přihlašovací jméno a nastavit první heslo v aplikaci první přihlášení link. Po použití aplikace PRVNÍ HESLO (jsou zde i informace pro tvorbu hesla). To mu slouží k přihlášení do aplikací ČVUT (KOS, Helpdesk, Usermap, atd) ale i.