Daň z nabytí nemovitých věcí 2016 novela

Praha – Daň z nabytí nemovitosti budou kupující namísto prodejců platit od 1. Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně. Minulý týden byla Senátem schválena novela zákonného opatření Senátu č.

Daň z nabytí nemovitých věcí 2016 novela

Aktuální znění zákonného opatření Senátu č. Daň z nabytí nemovitosti bude nově platit kupující. Se změnou počítá vládní návrh zákona, který ve čtvrtek schválil Senát. Daň z nabytí nemovitých věcí je majetková daň, která je součástí české daňové soustavy od 1.

Daň z nabytí nemovitých věcí 2016 novela

Daň z prodeje nemovitosti, nebo daň z nabytí nemovitosti? Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí. Pak nezapomeňte, že daň z nabytí nemovité věci nově zaplatí kupující.

Bývalou daň z převodu budou nově platit. Novela ruší i dosavadní institut ručitele, kterým je druhá strana obchodu. Daň z nabytí nemovitých věcí činí čtyři procenta z kupní ceny. Jako další důležité změny obsažené v novele lze například uvést změnu koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí.

Daň z nabytí nemovitých věcí 2016 novela

Aktualizace článku "Daň z nabytí nemovitosti bude platit jen kupující". Už na podzim může přejít povinnost platit daň z nabytí nemovitých věcí na kupujícího. Pokud by došlo k nabytí účinnosti novely o dani z nabytí nemovitých věcí a.