Definice podlaží

Předmětné patro je určeno k účelovému využití a nachází se nad 2. Podlaží je jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaží je jedním ze základních údajů o budově a je roven počtu podlah, které dům má.

Definice podlaží

Definici pojmu „podzemní podlaží“ najdete v ČSN 73 4301 Obytné budovy: Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její. Nejprve je podstatné stanovit, kolik a jaké podlaží daná stavba zahrnuje. Jelikož v zákoně není obsažena definice podlaží, je třeba si pomoci. Definice a názvosloví stavebních objektů.

Definice podlaží

NP) druhé nadzemní podlaží nebo také1. Podzemní podlaží – úroveň podlahy je níže než 800 mm pod.

Definice technického stavebního pojmu podzemní podlaží. V dnešní době se velice často setkávám s inzercí, ze které sám nevím, jak mám k definici umístění bytové jednotky přistupovat a jak ji korektně pochopit. Mám dotaz ohledně výkladu definice podzemního podlaží z nových PSP: v § 2 pojmy, pod písmenem n) je definováno jako "podlaží, které má. Budovy se dělí horizontálními rovinami v úrovni stropů na podlaží. I (1 NP) první nadzemní podlaží, nebo také přízemí. Můžete také přidat význam slova Podlaží nadzemní sami.

Podzemní podlaží má úroveň podlahy níže než 0,8 m od nejvyššího bodu.

Definice podlaží