Deriváty karboxylových kyselin názvosloví procvičování

Co jsou funkční deriváty karboxylových kyselin? Materiál určený pro výklad a procvičení názvoslovných principů při sestavování vzorců a názvů funkčních derivátů karboxylových kyselin na. Materiál určený pro výklad a procvičení názvoslovných principů při sestavování vzorců a názvů substitučních derivátů karboxylových kyselin na.

Deriváty karboxylových kyselin názvosloví procvičování

Organická – funkční deriváty karboxylových kyselin (Chemie). Názvosloví esterů karboxylových kyselin nelze udělat pomocí. Hlavní strana > Přírodní vědy > Chemie > Karboxylové kyseliny.

Počet položek: 30+ – Vědomostní testy online.

Deriváty karboxylových kyselin názvosloví procvičování

Organická – sulfenové, sulfinové a sulfonové kyseliny a funkční deriváty. Chemické názvosloví – Karboxylové kyseliny. Pracovní list k procvičování názvosloví karboxylových kyselin. PL – Funkční deriváty karboxylových kyselin. Funkční deriváty v příkladech; hlavním cílem je procvičení názvosloví funkčních derivátů karboxylových kyselin.

Funkční deriváty karboxylových kyselin. Názvosloví karboxylových kyselin a jejich derivátů. Karboxylové kyseliny jako hlavní funkční skupiny. Prezentace je určena k procvičení názvosloví karboxylových kyselin.

Deriváty karboxylových kyselin názvosloví procvičování

Prezentace slouží k opakování tematického celku Kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Prezentace slouží k vysvětlení a procvičení názvosloví karboxylových kyselin v. Přejít na Názvosloví substitučních derivátů karboxylových kyselin. Uhlovodíkové řetězce karboxylových kyselin můžeme obecně číslovat. Mezi významné funkční deriváty karboxylových kyselin patří acylhalogenidy, anhydridy, estery a amidy.

Ve všech těchto skupinách látek je. Karboxylové kyseliny – skupina – COOH. NÁZVOSLOVÍ DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ – PROCVIČOVÁNÍ. A) Napište názvy uvedených derivátů:. Mají vlastnosti karboxylových kyselin – mohou odštěpit proton (H+). Přejít na Názvosloví karboxylových kyselin – U karboxylových kyselin se používá buď substituční a nebo triviální názvosloví. Tato prezentace slouží k procvičení názvosloví solí. Soli karboxylových kyselin jsou… … funkční deriváty karboxylových kyselin, které.

CHEMICKé procvičování pro GYMNÁZIA II – ORGANIcká chemie.