Detail atiky dektrade

Skladby a detaily – červen 2014 konstrukční. POLYDEK se musí použít pro opracování svislých ploch atik na plochých střechách. Konstrukční detaily – PUR – šikmé střechy.

Detail atiky dektrade

Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném. FATRAFOL na svislou u paty stěny (atiky) – střešní plášť bez tepelné izolace. KATALOGOVÝ LIST DETAILY TEPELNÁ TECHNIKA.

Konstrukční detaily plochých střech – zásady řešení.

Detail atiky dektrade

Napojení na stěnu (nebo atiku výšky min. 500 mm). Problematická je však hydroizolační bezpečnost detailu. Ale naopak se specifickymi detaily, jako je treba atika, nebo zaklady atd. Rockwool, Dektrade (v uzivatelske casti) atd. Společnost DEKTRADE je dodavatelem širokého sortimentu fólií na různých.

Detail styku ploché střechy a atiky. UNIDEK je určen pro řešení okraje rekonstruovaných zateplených střech s nízkou atikou. Je tedy používán jako ukončovací prvek atiky. Atika a přechod na svislou konstrukci (stěna).

Detail atiky dektrade

KUTNAR – IZOLACE SPODNÍ STAVBY – Skladby a detaily. Přehled modifikovaných pásů DEKTRADE. Střecha s opačným pořadím vrstev – atika, 5010354.

Střecha s opačným pořadím vrstev – vpusť, 5010552. Střecha s opačným pořadím vrstev – světlík, 5010630. Součástí studie je zároveň výpočet výšky atiky, která vychází z : – tloušťky skladby. Detail položky – základní – Napojovací lišta pro oplechování atiky – kód, j. Družstvo Cementářů, družstvo DEKTRADE a. ISBN 978-80-87215-07-4; ČSN 73 4301: 2004. Střecha je plochá s atikou, okna a vchodové dveře plastové. Oplechování atiky je zcela v pořádku a vím že nejsprávnější postup je takový, že se. Nedovedu si dost dobře představit detail, který Vám to neumožňuje. DEKTRADE, pravděpodobně Vám podle Vašich.

DILATACE SPÁDOVÉ VRSTVY OD STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE ZAJIŠTĚNA SVISLÝM ZATEPLENÍM. ATIKY Z EPS, VIZ SKLOPENÉ ŘEZY A DETAIL A.