Detail atiky porotherm

Technická řešení cihlového systému Porotherm a Terca Klinker ke stažení ve ve. Vybrané detaily svislých konstrukcí Porotherm – vnější a vnitřní nosné zdivo. Zateplená obkládaná fasáda na hliníkové konstrukci, zděná stěna – ukončení u atiky – řez B-B. Pro zobrazení konstrukčních detailů vyberte požadovaný datový formát, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům. Konstrukční detaily – PUR – šikmé střechy. Přejít na CAD detaily – POROTHERM Profi stropy – samorozbalovací archiv všech. Detail rohu a vazby vnitřní nosné stěny POROTHERM Profi 17,5. Detail atiky tepelná izolace stěny150mm+80mm, vnitřní strana atiky 50mm, tepelná izolace střechy 200mm+140mm.

Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném. FATRAFOL na svislou u paty stěny (atiky) – střešní plášť bez tepelné izolace. Pro správné zobrazení CAD detailů je nutné mít nainstalován program WHIP4. EPS), vrchní modifikovaný asfaltový pás – vysoká atika. Broušené cihly POROTHERM 44 Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na. POROTHERM DryFix s kontaktním zateplovacím systémem Baumit s tepelnou izolací. NP tvoří cihelné bloky Porotherm 30 P+D. Detail atiky a vpusti u ploché střechy k předmětu Archicad.

Objekt je navrţen z keramických tvárnic Porotherm. Základ u neposklepené budovy pro SENDWIX M. Porotherm, tloušťky 240 mm a tepelné izolace. Jedná se o detail atiky a výpočet lineárního činitele prostupu tepla. Uvažuji-li nezateplenou stěnu POROTHERM 44Si, zavisí její tepelně. Věnec zapuštěn oproti vnějšímu líci zdiva o 100 mm. Detail – spodní stavba Detail – napojení LOP na terén Detail. Detail – římsa Detail – parapet na šikmé fasádě Detail – atika. NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 40 PROFI.

ZDIVO Z PŘÍČEK POROTHERM 11,5 PROFI. Atika: POROTHERM 24 P+D a POROTHERM 40 P+D. Orsil T-SD s nově vyzděnou atikou s. Porotherm P+D na maltu Porotherm nad posledním věncem. Konstrukční detaily – nejpoužívanější druhy věnce. Ztužující věnec mezi vytápěnými podlažími. KLINKERTERCA detail nadpraží lícového zdiva. Jedná se o komplikovaný konstrukční detail, kde je nutné řešit protichůdné požadavky na.

Vzhledem k tepelně technickým vlastnostem se řadí ukončení střechy bez atiky pro dosažení kompaktnějšího tvaru. Zdivo POROTHERM, stropy železobetonové monolitické, plochá střecha s PVC folií. Rozšíření rodiny o cihlu POROTHERM 30 T PROFI je horkou novinkou pro. Každý konstrukční detail byl posouzen i z hlediska stavební fyziky.