Detail kotvení zábradlí do atiky

Detail 203: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů s kotvením k podkladu. Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou u paty stěny (atiky) – střešní plášť bez tepelné izolace. Detail 606: Opracování sloupu zábradlí fólií FATRAFOL.

Detail kotvení zábradlí do atiky

Osazení kotev zábradlí na terase s betonovou dlažbou a obrácenou skladbou. Tepelná izolace RAVATHERM – střešní terasa – s dlaždicemi na distančních podložkách – atika. Ukotvení zábradlí střešní terasy – dlážděná pochozí plocha. ETICS Weber therm – kotvení balkónového zábradlí. ETICS Weber therm – zateplení soklu – plynosilikát do r. Pochozí plocha z hydroizolačních pásů mechanicky upevněných k atice.

Odvod vody se střešních ploch skrz atikové konstrukce do. Zkušenosti ukazují, že kotvení zábradlí skrz všechny vrstvy střechy. Konstrukční detaily – PUR – šikmé střechy. Omezení množství prvků, pronikajících hydroizolací – Týká se především zábradlí. Vždy upřednostňujeme jeho kotvení mimo hydroizolační vrstvu. Nekoncentrujeme detaily do jednoho místa (vzájemná vzdálenost má být alespoň 0,5 m).

Není-li plochá střecha zakončena atikou, je třeba okraj osadit.

Detail kotvení zábradlí do atiky

Detail kotvení a zpracování zábradlí Francouzského okna. Skleněné zábradlí terasy, kotvené z vrchu do atiky. Vysvětlete pojem "těžký asfaltový pás". Detail B – Kotvení zábradlí do atiky. Váš detail bych asi řešil (osvědčilo se mi na mé stavbě) následovně. Správně byste měl zábradlí kotvit z boku atiky, tedy na její svislou část. Na to dát zateplení EPS a zakrýt OSB deskami kotvenými přes EPS do toho roštu.

Součástí návrhu konstrukce zábradlí je i jeho kotvení do přilehlých. Kotvení zábradlí má totiž dopad na konstrukční detaily nejen při výměně. Snímek na obálce zachycuje detail vnějšího točitého schodiště domu, jehož fotografie je součástí. Nosná konzola se zábradlím kotvená do koruny atiky. Skladby a detaily – červen 2014 konstrukční, technické a. Materiál a tloušťka vrstvy, do které se kotví (nosná vrstva). Sklo je ukotveno do nosného podstavce ve tvaru U. Tento systém kotvení se používá, když nelze, díky prostoru, kotvit do boku atiky.

Ať už jsou řešením kotvicí body, lanový systém, mobilní zábradlí nebo jakékoliv jiné řešení, vždy vybíráme. Instalace probíhá buď kotvením do betonového podkladu nebo přitížením tíhou nápravy stojícího nákladního vozidla.