Difuzní folie do provětrávaných fasád

Pro zajištění funkčnosti a životnosti provětrávané fasády je důležité vytvořit difúzně otevřenou větrotěsnou vrstvu na vnější straně izolace. Pokládá se černou stranou směrem do exteriéru. Použijte také kvalitní pásky TYVEK UV FACADE od firmy DuPont k utěsnění přesahů difúzní fólie a.

Difuzní folie do provětrávaných fasád

Zaujala Vás provětrávaná fasáda a chtěli byste ji mít na svém domě? Podle typu fasády rozlišujeme dva typy difúzních fólií:. Guttafol UV Fassade je fasádní difuzní vícevrstvá UV stabilní fólie kontaktní pro použití v provětrávaných fasádách s přiznanými spárami. Vysoce difúzní folie kontaktní jednovrstvá – fasádní UV odolná – pro použití do fasád s otevřenými.

Difuzní folie do provětrávaných fasád

Provětrávané fasády z pohledu tepelné izolace. Klesající difúzní odpor směrem do exteriéru.

Místo běžné difúzně otevřené folie se u fasád dají použít i speciální desky se obdobnými parametry. Dörken DELTA – vysoce difúzní fólie. Vhodný k použití i pro tříplášťové střechy bez bednění, do provětrávaných fasád i jako parobrzda u nadkrokevních tepelně. Střešní fólie Guttafol DO 135 Reflex je kontaktní 4-vrstvá difúzně otevřená. Difuzní fólie hrají klíčovou roli v ochraně budov a obyvatel před přírodními živly. Do problematiky provětrávaných fasád vás v prvním díle video.

Odborný katalog věnovaný oblasti provětrávaných fasád popi- suje možné způsoby zateplení.

Difuzní folie do provětrávaných fasád