Dikarboxylové kyseliny

Dikarboxylové kyseliny (též diové kyseliny) jsou karboxylové kyseliny, které obsahují dvě karboxylové skupiny. Obecně jsou silnější než odpovídající. Přejít na Nasycené dikarboxylové kyseliny – tyto názvy jsou odvozené od latinských názvů kyselin, názvy odvozené od českých názvů mají koncovku.

Dikarboxylové kyseliny

Název vzdělávacího materiálu, Organická chemie- dikarboxylové kyseliny. Mnoho karboxylových kyselin má triviální názvy: butanová kyselina cyklohexankarboxylová kyselina monokarboxylové dikarboxylové. Vzorec název kyseliny název acylu systematický (… kyselina) triviální (… kyselina) latinský (acidum…) Nasycené dikarboxylové kyseliny 2 HOOC–COOH.

Názvy karboxylových kyselin jsou tvořené podstatným jménem kyselina a přídavným jménem vytvořeným z názvu.

Dikarboxylové kyseliny

Odbourávání mastných kyselin: další dráhy A. Takovéto dikarboxylové kyseliny jsou už dostatečně rozpustné ve vodě. Esterifikací kyseliny 1,4-dihydro-1,2,4,5-tetrazin-3,6-dikarboxylové methanolem byl připraven dimethylester kyseliny 1,4-dihydro-1,2,4,5-tetrazin-3. Browsing Diplomové práce by Subject "dikarboxylové kyseliny". Název, anotace, Karboxylové kyseliny – Základní charakteristiky a pravidla pro tvoření. Zdroje a výskyt karboxylových kyselin. PDCA, Pyridin dikarboxylové kyseliny, PDCA je zkratka pro Pyridin dikarboxylové kyseliny.

Hlavní článek: Dikarboxylová kyselina. Obrázky, zvuky či videa k tématu Dikarboxylové kyseliny ve Wikimedia.

Dikarboxylové kyseliny

ANHYDRID CIS-CYKLOHEXAN-1,2-DIKARBOXYLOVé KYSELINY.