Dokumentace bouracích prací 2014

Náležitosti dokumentace bouracích prací. Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva. Download "DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ".

Dokumentace bouracích prací 2014

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací. Dokumentace bouracích prací musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah. Průvodní a souhrnná technická zpráva.

Dokumentace bouracích prací 2014

Dokument je možné stáhnout ve formátu DOC.

Formuláře žádostí k řízením podle stavebního úřadu. Dokumentace bouracích prací musí vždy obsahovat části A až F členěné na. Stáhnout tento soubor (rozsah a obsah PD bouracích prací.doc). Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové. Projektová dokumentace bouracích prací. Projektová dokumentace obsahuje: A – Průvodní zpráva. Formulář: 08-499 Náležitosti dokumentace bouracích praci.

Dokumentace bouracích prací 2014

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace bouracích prací. Technické a konstrukční řešení bouracích prací, zvláštní a neobvyklé. Sociální zařízení + tribuna TJ, Hradec nad Moravicí. Fargašová Zdeňka, Nad Hřbitovem 26, Hodonice. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací ověřené. Náležitosti dokumentace bouracích prací stanoví příloha č.