Dorzální strana

Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. V oblasti oka se vnitřní mediální strana někdy označuje jako nazální, zevní laterální. Misiskem vytoužené pokračování anatomie, tentokrát dorzální strana předloktí.

Dorzální strana

Rod, mužský životný, mužský neživotný, ženský, střední, mužský životný, mužský neživotný, ženský, střední. Chrupavkou pokrytá palmární strana této části artikuluje s distálním koncem radia. Dorzální strana této části není kryta kloubní chrupavkou, ale probíhá zde.

Dorzální strana Na dorzální straně (facies posterior) vybíhá hřeben (spina scapulae), který se na laterálním okraji lopatky odděluje a vybíhá v acromion.

Dorzální strana

Senzitivní změny na mediální straně předloktí. Odstup z, tectum mezencephali, dorzální strana. Kořenový syndrom C7: Bolest je šířena po dorsální straně paže až do III. Pankreas se vytváří fúzí dvou základů, dorzálního a ventrálního. Jiná zobrazení: Popis: Dorzální strana mozkového kmene je přístupná po odstrannění mozečkových hemisfér a stropu čtvrté komory. Dorzální angulace penisu: ortoplastika, technika operace a její výsledky. Při pohledu ze strany připomíná botičku (dorzální strana jako chodidlo, palmární jako kotník).

Facies volaris ossis trapezoidei je zdrsnělá, v porovnání s dorzální. K primitivnímu uzlu a primitivnímu proužku se z okolí Obr.

Dorzální strana

A – Pohled na dorzální stranu zárodečné- ho terčíku embrya starého 20 dnů, B – Pohled na. Dorzálně od plaku se nacházíakustický stín (AS) od minerálnísložky. Objemný exulcerovaný sklerotický plak na dorzální straně karotického bulbu. Origo: ala ossis ilii – pole dorzálně od linea glutaea posterior. Na řezu kopinaté části listu s velkými vůdčími buňkami, skupinou dorzálních a. Celkové příznaky obvykle nejsou vyjádřeny.

Dorzální strana holení předního a středního páru s podélným žlábkem. Trny na dorzální straně zadních holení jsou dlouhé a holeně chloupkované. Zde naleznete 5 významů slova dorzální. Můžete také přidat význam slova dorzální sami. Lunotriquetrální nestabilita zápěstí. Lunotriquetrální (LTq) nestabilita je druhou nejčastější nestabilitou. Projevuje se bolestí na dorzální straně zápěstí ulnárně v. Odtud kaudálně jde na přední stranu pochvy přímého svalu.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.