Dotvarování betonu

Dotvarování betonu (Creep of concrete). Dotvarování betonu je deformace způsobená plastickým přetvořením betonu vlivem vnějšího zatížení. Dotvarování je zpožděná deformace: při časově konstantním zatížení se deformace v čase mění.

Dotvarování betonu

Studentská vědecká a odborná činnost. Modely pro dotvarování a smršťování betonu. STANOVENÍ KOEFICIENTU DOTVAROVÁNÍ BETONU.

Proces dotvarování je nedílnou součástí betonu. Závisí na okolní vlhkosti, na dimenzích prvku, na. Dotvarování je změna mikrostruktury cementového gelu. Dotvarováním betonu rozumíme trvalé změny objemu nebo tvaru způsobené dlouhodobým zatížením. Trvalé změny objemu betonu způsobuje. Proměna napjatosti konstrukce způsobená dotvarováním a smrštovánim. Různé části dotvarování: Basic creep – dotvarování při konstantní vlhkosti betonu Creep due to drying – dotvarování v důsledku vysychání Drying shrinkage. Tento text je studijní oporou předmětu CL53 Vybrané statě z betonových kon-.

Součinitel dotvarování zohledňuje trvalé (plastické) změny objemu nebo tvaru betonu způsobené dlouhodobým zatížením (dotvarování). Dotvarování a smršťování betonu v analýze stavebních konstrukcí. Comparison of the mathematical models for. VLIV DOTVAROVÁNÍ MLADÉHO BETONU NA VELIKOST. VYNUCENÝCH NAPĚTÍ ❚ CREEP EFFECT OF EARLY AGE. Pro složitější úkoly dotvarování jsou odvozována přibližná konvergující řešení. Závěrečná kapitola podává rozbor různých teorií pro dotvarování betonu.

Lineární dotvarování betonu lze uvažovat, pokud napětí betonu v tlaku. Práce podává obecná řešení vlivu nehomogenního dotvarování a smršťování.