Dřevěný trámový strop uložení

Dřevěné trámové stropy se nejčastěji dostávají do centra pozornosti. Doporučená délka uložení 0,02 x l + 100. První stropy byly z neloupané kulatiny uložené vedle sebe, na nichž se z půdy navrstvila sláma a s vodou rozmělněná.

Dřevěný trámový strop uložení

Jednoduchý strop trámový se záklopem a násypem 31. Dřevěné stropy uložené do ocelových nosníků. Jednoduchý dřevěný trámový strop lez použít pouze v objektech o maximální výšce. Klenby uložené do ocelových nosníků jsou znázorněné na (obrázek 1-11).

Dřevěný trámový strop uložení

Nosnou funkci trámových stropů plní stropní trámy (tzv. stropnice). Délka uložení stropnic na nosnou stěnu se volí od 150 do 200 mm. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné stopy se běžně používaly v bytových. Trámový strop se záklopem a násypem (1 – trám, 2 – záklop, 3 – lišta… Uložení trámu na ocelovou konzolu (1 – beton, 2 – ocelová konzola, 3 – trám). Trámy se ukládaly na římsu s minimální délkou uložení 80mm. Dalším typem dřevěného stropu je klasická trámová konstrukce.

Konstrukce ocelových a ocelobetonových stropů. Trámy jsou uloženy buď v drážce, nebo na římse v nosné stěně. Klasické trámové stropy s rovným podhledem mají na spodní straně obklad z desek a omítku.

Dřevěný trámový strop uložení

Základní schéma nejběžnějších dřevěných stropů – Povalové stropy, Trámové stropy s. Délka uložení stropnic na nosné zdi od 150 do 200 mm. Dřevěné trámové stropy se používají na rozpony kolem 5 až 6 m. Uložení trámu na nosné konstrukci: 1 – trám, 2 – vzduchová mezera 30 – 50 mm. Návrh dimenze stropních trámů trámového stropu.

Vztah pro posouzení dimenze stropního trámu prostě uloženého zatíženého. Poruchy stropů, zvláště dřevěných, jsou častým problémem starých chalup či rodinných domů. Jde nejčastěji o nahnilá zhlaví stropních trámů v jejich uložení. Klasické trámové stropy s rovným podhledem mají na spodní straně obklad z. Délka uložení ocelových nosníků je 250 mm, přičemž na rozdíl od dřevěných. Vlivem zatékání bývá v nejhorším stavu strop přímo pod půdou, uhnilé ale mohou být i části trámů uložené ve zdi (zhlaví) u stropů v patrech.