Dórský iónský korintský sloup

Sloupy jsou oproti dórskému slohu štíhlejší a jeho hlavice je většinou zdobena tzv. Korintský sloh vznikl v pozdějším období než dórský a iónský sloh. Nahlásit další obrázekNahlaste prosím urážlivý obrázek.

Dórský iónský korintský sloup

Periklés, vznikl iónský řád, na konci vznikl korintský; Helénistické období – 3. Zleva dórský (3 sloupy), iónský (3) a korintský (2). Dozvíte se co jsou sloupové řády řeckého stavitelství. Dórský (mužský)- je považován za nejstarší ze všech tří.

Dórský iónský korintský sloup

Korintský (dívčí) řád vzniká vývojem z iónského řádu až kolem r. Hlavice řeckých sloupů – dórský, iónský a korintský. Photo album created with Web Album Generator.

Druhy chrámů podle rozvržení sloupů – tj. Přesto rozdělujeme chrámy na dórské, iónské a korintské. Dórský sloup byl masivní a mohutný, svou výzdobou však byl střízlivý a prostý. Korintský sloh přímo navazoval na iónský, vznikl kolem roku 400 před naším. Poseidonův chrám (nejzachovalejší dórský chrám), Diův chrám v Olympii (dórský sloh), Héřin chrám v Olympii. Jednotlivé slohy rozlišujeme podle sloupů.

Dórský iónský korintský sloup

Antické sloupové řády zahrnují 3 řecké (dórský, ionský a korintský) a 2 římské (toskánský a kompozitní) sloupové řády.

Nejstarší je sloh dórský, v němž je postavena většina chrámů arch. Ve srovnání s iónským a korintským řádem působí sloupy velmi masivním dojmem a. Ty staveny v dórském, iónském a korintském sloupovém rádu, které byly. Podstava stylobates; nad ní sloupy portiku; Znaky dórského sloupu. Iónský sloup; Má patku, volutovou hlavici. Klasické řecké řády dělíme na dórský, iónský a korintský. Sloupyjsou obvykle robustní (výška sloupů bývá 4–6,5násobkem spodního průměru), s kanelurou. Amfiprostylos – řada 4 sloupů vepředu i vzadu. Podle rozdílného tvaru a výzdoby průčelí, kladí a sloupů, rozlišujeme v řecké architektuře 3 slohy.

Nakresli vedle sebe dórský, iónský a korintský sloup. Klíčová slova, Starověk, Řecko, architektura, chrám, dórský řád. Původní oblasti (Attika a Peloponés) – Dórská oblast; Egejské ostrovy a maloasijské pobřeží – Iónská oblast; Vznik. Je štíhlejší, vyšší, řidčeji žlábkovaný než sloup dórský. Korintský řád – přímo navazoval na iónský – je jeho variantou. Iónský sloh byl mladší, a byl odlehčenější, jemnější, elegantnější a. Dórský sloup se skládá z hlavice a dříku, patka chyběla.

Jejím základem je systém sloupů a překladů neboli kladí.