Dávkování chloru do pitné vody

K desinfekci pitné vody chlorem v domácnostech, používající vlastní zdroj vody z. Chlorace znamená dávkování plynného chloru, chlornanu sodného nebo vápenatého do vody. Technika úpravy pitné vody pomocí stlačeného plynu zkapalněného chloru byla vyvinuta.

Dávkování chloru do pitné vody

Do vody je chlor dávkován chlorátory, kde se plynný chlor přivádí do. Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim – úprava vody, úpravny vody, dezinfekce. Chlorace je dávkování plynného chloru, chlornanu sodného nebo vápenatého do vody. Základní dávka činila 1 mg chloru na litr vody, ale u vod s nízkou.

Dávkování chloru do pitné vody

K téměř plošné dezinfekci (chlorování) pitné vody se u nás postupně přistoupilo až. Přidání chloru či jiného oxidantu do vody startuje řadu chemických i biologických reakcí.

Dávka chlóru pro desinfekci pitné vody je velmi nízká, limity pro dávkování chloru. Cílem dezinfekce je hygienické zabezpečení pitné vody, tzn. Chlorace se tak v minulosti dostala do podvědomí většiny lidí jako. Organoleptické vlastnosti vody (hlavně chuťové) zlepšuje ozón, který se přidává do pitné vody v úpravně vody Homolka, která. Studny > Dávkování chlornanu sodného. Jen nevím, kolik nalít chlornanu do.

Nacházíte se zde: Úvodní stránka > Úprava procesní a pitné vody.

Dávkování chloru do pitné vody