Elektrická energie příklady

Tato práce se nazývá elektrická práce. Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je napětí U, proud I po dobu t, vykoná elektrické pole práci: W = U. Příklady – elektrická práce, elektrická energie, příkon, výkon, účinnost spotřebiče, spotřeba elektrické energie. Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí. Kolik elektrické energie spotřebuje za 10 hodin provozu? P) a účinnost přenosu energie z baterie na žárovku. Za jakou dobu se uvede do varu voda o objemu … Příklad 2.

Elektrická energie příklady

Cvičení – výpočet elektrické energie. Příklad 1: Vypočtěte, kolik elektrické energie spotřebuje maminka při žehlení prádla a kolik za tuto energii. Určete práci a výkon stejnosměrného elektrického proudu.

A, jestliže je spotřebovaná elektrická energie 2 450 J. Jakou práci konají elektrické síly v jednoduchém obvodu? Tato práce též vyjadřuje elektrickou energii přeměněnou ve vodiči v jinou. V zásuvce, do které je připojen elektrický sporák z příkladu 3, vznikl špatný. Elektrická práce, elektrická energie. Princip zahřívání vodiče průchodem proudu.

Elektrická energie příklady

Výpočet příkladů na pohybovou a polohovou energii; Shrnutí – energie a. Elektrický obvod a schématické značky prvků v obvodě (ve formě prezentace).