Elektrické napětí mezi dvěma body

Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech). Je příklad: elektrické napětí mezi dvěma body, které mají hodnoty potenciálu 60 V a 80 V je: a) – 20 V b) 20 V c) 140 V d) – 140 V Vím, že napětí. Definice elektrického napětí jsou, stejně jako u elektrického proudu, různé.

Elektrické napětí mezi dvěma body

Obdobné je to i u elektrického napětí: Mezi dvěma body obvodu. Elektrické napětí mezi dvěma body v elektrickém poli je rovno součinu. Napětí mezi těmito body je možné psát ve tvaru: , kde je elektrický potenciál.

Napětí mezi dvěma body elektrostatického pole je rovno rozdílu jejich potenciálů.

Elektrické napětí mezi dvěma body

A, B elektrického pole je rovno podílu práce vykonané elektrickou. Elektrický potenciál neboli potenciál elektrického pole definujeme: ( ). Rozdíl potenciálů mezi dvěma libovolnými body nazýváme. Elektrické napětí: značka U – veličina udávající rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body. Elektrické napětí: Homogenní elektrické pole: A. Práce vykonaná při posunu náboje mezi dvěma body A, B pole tedy závisí na intenzitě elektrického pole a na. V homogenním elektrickém poli mezi dvěma nabitými deskami o. Elektrické napětí má smysl určovat jen mezi dvěma body ⇒ občas se používá značení.

Elektrické napětí mezi dvěma body