Elektrická práce příklady

Tato práce se nazývá elektrická práce. Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je napětí U, proud I po dobu t, vykoná elektrické pole práci: W = U. Příklady – elektrická práce, elektrická energie, příkon, výkon, účinnost spotřebiče, spotřeba elektrické energie.

Elektrická práce příklady

Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí. Elektrický polštář připojen na nejvyšší stupeň vyhřívání má při napětí U = 220V příkon P = 15W. Vodič je připojen na napětí 220 V a prochází jím proud 10 A po dobu 3 hodiny. Určete práci a výkon stejnosměrného elektrického proudu.

Elektrická práce příklady

V zásuvce, do které je připojen elektrický sporák z příkladu 3, vznikl špatný.

Teplo předané elektrickým spotřebičem. Elektrická práce, elektrická energie. Princip zahřívání vodiče průchodem proudu. Klíčová slova: elektrická práce, elektrický výkon a příkon spotřebiče, štítek elektrického spotřebiče. Druh učebního materiálu: prezentace. Anotace: elektrická práce, příkon, žárovka, dynamo. Síly elektrického pole vykonají ve spotřebiči práci 336 J. Příklad: Žárovka je připojena ke zdroji o napětí 6.

Elektrická práce příklady

Elektrická práce (výkon elektrického proudu v určitém čase) se měří elektroměry.

Jako příklad poslouží transformátor, elektrický stroj měnící úroveň. Příklady na rychlost, sílu a páku – umíš je vypočítat? Za jak dlouho se v elektrickém bojleru o objemu 120 litrů ohřeje voda z 20°C na 80°C, je-li příkon topné spirály 2 kW? P h P W t W t W W E E ± Elektrický výkon, práce, účinnost – ukázkové příklady. Prochází-li spirálou proud,0 A, uvede se. DUM obsahuje příklady na výpočet elektrické práce a příkonu i s řešením. Doporučené ICT a pomůcky Dataprojektor, PC, popř. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu.

Při přenesení náboje Q ve vnější části jednoduchého elektrického obvodu mezi svorkami zdroje o. Příklady na procvičení před písemkou – elektrická práce a energie, příkon. V příloze příklady ze sbírky, které jsme počítali a k procvičení před. Vypočítej příklad na elektrickou práci: Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 28. Spotřebičem prochází elektrický proud 200mA po dobu 60 s. Elektrická práce, kterou vykoná stejnosměrný proud mezi dvěma. Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu. Příklad: Elektrický vařič je připojen na napětí.