Faktor difuzního odporu výpočet

Dnes se více používá faktor difúzního odporu µ. Pro výpočet zkondenzovaného množství vodní páry a následnou rozvahu kondenzace a. V tepelně technických výpočtech se ovšem vzduchové vrstvy zohledňují. Faktor difuzního odporu μn, Součinitel difuze vodní páry δn. Faktor difúzního odporu: označní μ (mí). Faktor difúzního odporu µ : Součinitel difúzní vodivosti vzduchu δair: µ δ. Je nám líto, ale požadovaná stránka neexistuje. Vliv systematických tepelných mostů na výpočet součinitele prostupu tepla U. Pro stanovení návrhové hodnoty faktoru difúzního odporu parozábrany μu,pz pří.

Faktor difuzního odporu výpočet

Pro výpočty v aplikaci Tepelná technika 1D je pro popis difuzního chování jednotlivých vrstev používána veličina faktor difuzního odporu.

Jako výchozí přenosovou rovnici pro výpočet hustoty difúzního toku složek pórovitým. Tradiční strukturní interpretace faktoru difúzního odporu. V programu Teplo lze pro tento účel využít pomocný výpočet, do kterého je třeba. Kvůli upevňovacím prvkům by se měl rovněž snížit faktor difuzního odporu. Výpočet ekvivaletní difuzní tloušťky sd: sd = μ. Ekvivalentní difuzní tloušťka sd je. Program TEPLO 2014 umožňuje výpočet základních tepelně technických.

Není sice splněno obecné pravidlo, že faktor difúzního odporu jednotlivých vrstev. Jsou uvedeny hodnoty přípustné pro výpočet, skutečná hodnota je cca o 20% nižší). Požární klasifikace výrobku B-2, normálně. Výpočet faktoru difúzního odporu OSB desek se spárami.