Frekvence světla

Vlnové délky světla leží mezi vlnovými délkami ultrafialového záření a. Různé frekvence světla vidíme jako barvy, od červeného světla s nejnižší frekvencí a. Elektromagnetické_spektrumArchivPodobnéElektromagnetické záření o vlnové délce λ (ve vakuu) má frekvenci f a jemu.

Frekvence světla

FrekvenceArchivPodobnéPři popisu kmitání a vlnění se používá také úhlová frekvence (úhlový kmitočet). Světlo je elektromagnetické vlnění určitých vlnových délek – frekvence 390 – 760 nm. Na tyto vlnové délky je citlivé oko. Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.

Frekvence světla

Frekvence, perioda a vlnová délka světla. Světlo je elektromagneticke vlnění o frekvencích v rozmezí 3,95.

Světla různých frekvencí vyvolávají v lidské oku různé barevné vjemy. Světlo různých frekvencí vyvolává u člověka různý vjem, který charakterizujeme jako barva světla. Světelný interval je vymezen fialovou barvou. Tento jev označujeme jako normální disperzi světla. Při normální disperzi se rychlost světla s rostoucí frekvencí světla (resp. s klesající vlnovou délkou světla). Spočítejte rychle vlnovou délku z frekvence a obráceně.

Výpočet závisí na rychlosti šíření elektromagnetických vln = rychlost světla.

Frekvence světla