Geometrická přesnost ve výstavbě čsn

SN 73 0212-3:1997 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrola přesnosti. SN 73 0202:1995 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní. SN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě.

Geometrická přesnost ve výstavbě čsn

SN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. SN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti titulní stránka (kliknutím zvětšíte). Norma platí pro navrhování přesnosti geometrických parametrů (dále jen navrhování přesnosti) v návaznosti na ČSN.

Geometrická přesnost ve výstavbě čsn

SN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 4: Liniové stavební objekty. SN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve. SN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. SN ISO 8322-2: Geometrická přesnost ve výstavbě – Určování přesnosti měřicích. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů.

Dále je to ČSN 730202 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Tato norma stanoví základní charakteristiky přesnosti a základní požadavky. SN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.

Geometrická přesnost ve výstavbě čsn

SN 73 0220 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Z charakteristik přesnosti předepisuje tento dokument mezní odchylky a tolerance, popř. Pro navrhování geometrické přesnosti je k dispozici citovaná norma ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování.

Pravidla kontrol jsou v souladu s ostatními normami pro kontrolu. SN 73 0212-3:1997 Geometrická přesnost ve výstavbě. Doporučené hodnoty jsou uvedeny v ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické přesnosti v příloze A. SN 73 0205 (730205) A Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti = Geometric accuracy in building. SN ISO 8322 Geometrická přesnost ve výstavbě – Určování přesnosti měřících přístrojů. SN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. SN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě.

Norma stanoví základní názvosloví. Genauigkeitskontrolle der Bauelemente. Tato norma je součástí souboru norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě.